Verpleegkundige zorgen

Diensten > Verpleegkundige zorgen

Zorgverlening vanuit uniZ.org

CareAssist heeft een vast verpleegteam, via zusterbedrijf uniZ.org. Onze professionele verpleegkundigen hebben jaren ervaring in het leveren van zorg aan huis en bieden de beste zorgverlening op maat. Met de glimlach en respect voor de zorgbehoevende. Dit alles onder het derdebetalerssysteem. De keuze van zorg is echter vrij. De kwaliteit wordt afgetoetst aan diverse voorwaarden.

Elke samenwerking met een organisatie voor verpleegkundige zorgen moet voldoen aan wettelijk vastgelegde criteria. CareAssist ziet er op toe dat deze gerespecteerd worden. Ook zien we erop toe dat de partnerorganisatie aansluit bij de visie van CareAssist. Dit maakt dat ook bij deze teams de cliënt centraal staat en dat de zorg die geboden wordt, van hoge kwaliteit is.

Graag meer weten over verpleegkundige zorgen? Neem gerust contact met ons op.